Stimate client,                                        update 1 noiembrie 2019
 
     Pentru Formația Melodic Făgăraș protecția datelor tale este foarte importantă. Te rugăm să ne acorzi puțin din timpul tău, pentru a vedea cum folosim noi datele tale dar și pentru a-ți comunica care sunt drepturile pe care tu le ai cu privire la aceste date.

Ce date cu caracter personal avem despre tine? 
    Formația Melodic Făgăraș deține o parte din datele tale cu caracter personal doar pentru posibilitatea de a te contacta și eventual pentru facturarea serviciilor pe care le-ai solicitat. Astfel, de la caz la caz, am putea deține informații simple de contact (nume, adresă de email, telefon) sau mai detaliate (societatea comerciala, cod fiscal, nr. inregistrare, adresă sediu/punct de lucru, cont bancar și banca, nume delegat/reprezentant și eventual serie-număr carte de identitate și număr auto).
   
De ce avem nevoie de aceste date?
Formația Melodic Făgăraș are nevoie de datele tale pentru a realiza următoarele scopuri:
      Pentru facturarea serviciilor comandate de tine;
      Pentru a răspunde la cererile sau întrebările tale;
      Pentru a-ți trimite informații cu privire la serviciile noastre care te-ar putea interesa.

Cine are grijă de aceste date?
    Datele dumneavoastră, la noi, se află în siguranță. Pot fi în programul de contabilitate accesat prin parolă doar de contabil, în arhiva fizică sau electronic într-un client de e-mail (nume, adresă email doar) aflate in sisteme de operare parolate. Personalul nostru este instruit și responsabil. Aceste date se folosesc doar pentru facturare sau contactul cu dumneavoastra.

De unde avem aceste date? 
      Aceste date au ajuns la noi fie transmise de un delegat sau chiar de dumneavoastră printr-o comandă/factură sau formular on-line de pe website unde ați solicitat serviciul nostru pentru care v-am trimis oferta noastră. 

Către cine transmitem datele tale cu caracter personal? 
    Formația Melodic Făgăraș nu transmite datele tale cu caracter personal nimănui. Excepție fac autoritățile sau instituțiile publice abilitate, atunci când legea ne obligă.

Pe ce perioadă păstrați datele mele  personale?
      În cazul datelor personale bazate pe consimțământ, datele dumneavoastră vor fi păstrate până la data la care veți solicita retragerea consimțământului. 
      În cazul tuturor celorlalte temeiuri de prelucrare a datelor menționăm că pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. 

Care sunt drepturile tale?
    Știm cât de important este ca tu să îți cunoști drepturile și noi să le respectăm, așa că enumerăm: 
a) Ai drept de acces la datele tale cu caracter personal– poți solicita oricând informații despre ce date deținem despre tine;
b) Dreptul la rectificare – poți obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare;
c) Dreptul de a fi uitat – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul in care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu mai este necesară), poți obține ștergerea datelor tale cu caracter personal, evident cu excepția comenzilor și facturilor aferente emise deja și încasate ce sunt sau vor fi arhivate conform Legii contabilității.
d) Dreptul la restricționarea prelucrării– poți obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege;
e) Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal – te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te găsești, prelucrării întemeiate și legale a datelor;
f) Dreptul la portabilitatea datelor- poți primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, si poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
g) Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către noi. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
h) Dreptul de a retrage consimțământul – poți să îți retragi, în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către noi, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ;

Cum poți să îți exerciți drepturile menționate mai sus în raport noi?
    Ne poți contacta pentru a-ți putea exercita drepturile prin toate căile de comunicare pe care le-ai folosit și până acum pentru a comunica cu noi sau la adresa de mail l.kadar@melodic-fagaras.com ce o folosim pentru cererile de exercitare a drepturilor clienților noștri.
    Vă asigurăm că veți primi un răspuns la solicitările dumneavoastre într-un timp cât mai scurt posibil.

Melodic Făgăraș va avea mare grijă de datele dumneavoastră ca și până acum.

Mulțumim pentru colaborarea cu noi și sperăm într-o relație și mai bună pe viitor.
   Cu responsabilitate, Formația Melodic Făgăraș.